Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért

HunCLARIN korpuszok és nyelvtechnológiai eszközök a bölcsészet- és társadalomtudományokban
 
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke,
a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, és a HunCLARIN szervezésében
 
Időpont: 2018. október 19. 10:00 – 16:00
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 6725 Szeged, Hattyas utca 10., 3109-es terem

 

A rendezvény célja, hogy a nyelvészettel, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományokkal foglalkozó hallgatók, oktatók és kutatók körében népszerűsítse a számítógépes eszközökkel (korpuszok, lekérdezőeszközök, elemzőszoftverek stb.) történő kutatást. A részvételhez haladó számítógép-felhasználói és programozói ismeretekre nincs szükség. A konferencia előadói olyan elismert oktatók és kutatók, akik az általuk bemutatott eszközök megalkotói, illetve haladó szintű felhasználói. Az előadások során közérthetően mutatják be a számítógépes erőforrások használatát. A bemutatottak – igény szerint – saját laptopon követhetőek. Bízunk abban, hogy minden résztvevő hasznos tudással gazdagodik, és szakmai munkája során – esetleg egyetemi kurzusok keretében – folytatja a kutatáshoz használható számítógépes eszközök megismerését; s a rendezvénnyel hozzájárulunk beadandó dolgozatok, szakdolgozatok és tudományos közlemények létrejöttéhez.

 

Program

10:00 Megnyitó: dékáni köszöntő (SZTE JGYPK); és Váradi Tamás, a HunCLARIN koordinátora
10:15 Vincze Veronika: Bevezetés a korpuszok és nyelvészeti adatbázisok világába DIÁK
11:00 Sass Bálint: Keresés korpuszban DIÁK
11:45 – 12:45 Ebédszünet
12:45 Simon Eszter: Magyar nyelvű történeti korpuszok DIÁK
13:15 Mittelholcz Iván: Bevezetés az e-magyar programcsomag használatába DIÁK
13:45 Juhász Valéria: A MAXQDA tartalomelemző szoftver lehetőségei DIÁK
14:15 – 14:45 Kávészünet
14:45 Babarczy Anna: Gyermeknyelvi korpuszok és erőforrások DIÁK
15:15 Péter Róbert: A big data kihívás a bölcsészettudományokban: néhány digitális bölcsészeti kutatási eszköz bemutatása DIÁK
15:45 Zárszó

Az előadások összefoglalói és további információk az alábbi linken érhetők el:

http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/?p=7700

 

Szervezőbizottság

Erdei Tamás
Tanársegéd
Alkalmazott Humántudományi Intézet, Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Jelencsik-Mátyus Kinga
Tudományos munkatárs
Nyelvtechnológiai Kutatócsoport, MTA Nyelvtudományi Intézet
Simon Eszter
Tudományos munkatárs
Nyelvtechnológiai Kutatócsoport, MTA Nyelvtudományi Intézet

A rendezvény létrejöttét a Nemzeti Együttműködési Alap (pályázati azonosító: NEA-KK-18-SZ-0653) és a CLARIN ERIC támogatta.