HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont poltextLAB

A Political and Legal Text Mining & Artificial Intelligence Laboratory (poltextLAB), a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont (tk.hun-ren.hu) részeként működik, Sebők Miklós kutatóprofesszor vezetésével. A kutatócsoport célja, hogy természetes nyelvfeldolgozásra (Natural Language Processing) és mesterséges intelligenciára épülő módszerekkel vizsgáljon magyar és más nyelveken politikai és jogi dokumentum-gyűjteményeket. A 2024 elején 20 fős laborban együtt dolgoznak nemzetközileg elismert kutatók a közgazdaságtudomány, politikatudomány, nemzetközi kapcsolatok, számítógépes nyelvészet és digitális bölcsészet területeiről, kiegészülve adattudósokkal és programozófejlesztőkkel.

A kvalitatív adatforrások (szövegek, képek és videók) elemzésének hagyományos megközelítései jellemzően az adatok kézi feldolgozására építenek. Miközben a forrásanyag ismerete továbbra is nélkülözhetetlen bármilyen társadalomtudományi vizsgálatban, a kézi feldolgozás korlátai is nyilvánvalóak. A kvantitatív szövegelemzési és szövegbányászati megközelítések a szöveges forrásokat alapul vevő társadalomtudományi Big Data projektek tekintetében fontos új kutatási területet jelentenek.

A poltextLAB évek óta aktív tagja a CLARIN közösségnek, és részt vett a ParlaMint korpusz elkészítésében (számos konferenciaprezentáció mellett. A labor emellett tagja számos más, a számítógépes nyelvészet és számítógépes társadalomtudomány határterületén mozgó nemzetközi hálózatnak és projektnek: PROMPT (European Narrative Observatory), V4 Media Slant (Visegrad Fund), OPTED (H2020), Comparative Agendas Project. A kutatócsoport az egyik alapítója a legnagyobb európai társadalomtudományi szövegbányászati konferenciának, a COMPTEXT-nek. A hazai társprojektek közül kiemelkedik a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Labor (MILAB) valamint az MTA Lendület programjában létrehozott “V-SHIFT” projekt.