Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetemen Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén működő HuComTech kutatócsoport az ember- gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjait vizsgálja. A kutatócsoport által kifejlesztett multimodális korpusz 50 órányi felvett beszélgetést tartalmaz: szimulált felvételi elbeszélgetéseket, és irányított társalgásokat személyes témákról. A kutatás célja a kommunikáció verbális és non-verbális elemeinek feltérképezése, amelyhez manuális és automatikus annotációs módszerekkel részletesen elemzik például a hanganyagot, a tekintetirányokat és a kéztartást. 

 

Bővebb információ: http://lingua.arts.unideb.hu/hu/pages/research.php

  

A DE által létrehozott erőforrás:

Erőforrás neve Leírás Koordinátor
HuComTech mutlimodális korpusz Mintegy 50 órányi, gazdagon annotált mutimodális korpusz 111 formális dialógussal és 111 informális, irányított társalgással.  Hunyadi László