Nyelvtechnológiai eszközök

Eszköz neve   Létrehozó intézmény Koordinátor

NYTK szentimentelemző

NYTK mondatalapú és aspektalapú (entitásorientált) szentimentelemzés MTA NYTI Váradi Tamás
ParancsPULI Magyar nyelvű utasításkövető finomhangolt GPT-3 (7,67 millárd paraméter) MTA NYTI Váradi Tamás
PULI-GPT-3SX Magyar nyelvű GPT-3 NeoX (6,7 millárd paraméter) MTA NYTI Váradi Tamás
e-magyar Az e-magyar.hu rendszer a magyar nyelv gépi elemzésének alapvető eszközeit tartalmazza egy integrált, szabványos keretben.  MTA NYTI Váradi Tamás
Hunalign mondatszintű párhuzamosító Mondatok párosítására szolgáló alkalmazás kétnyelvű szövegekben. Bemenete tokenizált és mondatokra bontott szöveg két nyelven, kimenete kétnyelvű mondatpárok sorozata.    BME MOKK Varga Dániel
Hunmorph morfológiai elemző Nyílt forráskódú szoftver agglutináló, germán és más nyelvek helyesírás-ellenőrzésére, szótövesítésére és morfológiai elemzésére. BME MOKK Varga Dániel
Hunpars szintaktikai elemző magyar nyelvre Szintaktikai elemző magyar nyelvre. Bemenetként egy szövegfile-t kap mondatokkal, kimenetként megadja a mondatok szintaktikai fáját egy egyszerű zárójelezéses jelölésben és GrahpViz dot nyelvű file-okban. BME MOKK Varga Dániel
Hunpos szófaji egyértelműsítő Open source szófaji egyértelműsítő magyar nyelvre és más, komplex morfológiájú nyelvekre. BME MOKK Simon Eszter
HunTag szekvenciális címkéző Bármilyen szekvenciális mondatcímkézésre  alkalmas eszköz, mely segítségével főnévi csoport felismerése és tulajdonnév-felismerés is megvalósítható. BME MOKK Varga Dániel
Huntoken tokenizáló és mondatra bontó Gyors shell szűrő, ami a természetes nyelvű magyar (és angol) szövegeket mondatokra és tokenekre (szavakra) bontja. BME MOKK Simon Eszter
Audiológiai fülke és fülszimulátor Akusztikailag zaj- és rezgésszigetelt fülke a hallás vizsgálatára, valamint beszéd és ének zajmentes felvételére.  BME TMIT Vicsi Klára
Beszédtechnológiai feldolgozóeszközök Beszéd feldolgozását megkönnyítő feldolgozóeszkközök,mint például: fonatikai átíró, prozódiai szegmentáló. BME TMIT Szaszák György
Erőforrások gépi beszédelőállításhoz   BME TMIT Németh Géza
HuMor magyar szóelemző program Magyar morfológiai elemző, amely a szavakat tőre és a 20. század végi magyar köznyelv produktív és gyakori toldalékaira bontja szét. Morphologic Kft. Prószéky Gábor
MetaMorpho mondatelemző rendszer A MetaMorpho fordítóprogram hátterében működő mondatelemző, melyben az elemzés a környezetfüggetlen nyelvtan által vezérelten, ún. bottom-up módon történik. Morphologic Kft. Tihanyi László
e-magyar  Számítógépes nyelvfeledolgozó-eszközök elemzőlánca magyar nyelvű szövegek feldolgozásához. A szövegfeldolgozó modul jelenleg nyolc elemzőt tartalmaz. MTA NYTI Váradi Tamás
Magyar nyelvelemző eszközök a NooJ keretrendszerben A NooJ rendszer egy nagyon gyors, hatékony szövegelemző rendszer, amelynek célja, hogy támogatást nyújtson a magyar nyelv korszerű technológiával történő, empirikus kutatásához. MTA NYTI Váradi Tamás
Mazsola Lekérdezőeszköz a magyar igei bővítményszerkezet vizsgálatára. A lekérdező a Magyar Nemzeti Szövegtár anyagára épül. MTA NYTI Sass Bálint
Magyar NooJ eszközök pszichológiai témájú adatbázisokkal A Narratív Pszichológia Munkacsoport által működtetett elemzők, amelyek NooJ platformon működnek, és kifejlesztésükhöz a magyar nyelvű nemzeti korpuszokat használták fel. MTA TTK Pólya Tibor
PurePos morfológiai egyértelműsítő program A PurePos egy nyílt forráskódú,  HMM-alapú automatikus morfológiai elemző, mely szótövesítésre és címkézésre is alkalmas.  MTA-PPKE Orosz György
Automatikus BNO kódoló szoftvereszköz Orvosi leletek kódolására alkalmas eszköz, mely a Betgeségek Nemzetközi Osztályozását veszi alapul. SZTE Vincze Veronika
magyarlanc: magyar nyelvi elemző lánc 6 almodulból (pl. mondatra bontó, tokeinzáló, szófajfelismerő) álló elemzőlánc magyar szövegek feldolgozásához. SZTE Vincze Veronika
Nyelvfüggetlen tulajdonnév-azonosító szoftver Magyar és angol nyelvre kidolgozott tulajdonnév-azonosító szoftver. SZTE Vincze Veronika