Az Ómagyar korpusz bekerült a HunCLARIN-ba

18 ápr 2018

Bekerült a HunCLARIN korpuszai közé az Ómagyar korpusz.

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézet munkatársai a Magyar Generatív Történeti Szintaxis projektum keretében olyan annotált korpuszt hoztak létre, amely tartalmazza az összes fennmaradt ómagyar kori (896–1526) szövegemléket, és amely nyelvészetileg releváns kérdésekre tud választ szolgáltatni. 

A projekt az OTKA támogatásával (NK 78074) valósult meg.