Hírek

Az Uráli adatbázis bekerült a HunCLARIN-ba

18 ápr 2018

Az Uráli nyelvek adatbázisa is bekerült a HunCLARIN korpuszai közé.   Az uráli nyelvek mondattanát, és a mondattan orosz nyelv hatására bekövetkező gyors változásait vizsgálja az MTA Nyelvtudományi Intézet projektje. A kutatók olyan annotált adatbázis hoztak létre udmurt, tundrai nyenyec, szinjai és szurguti hanti nyelvű, írott és beszélt nyelvi szövegekből, amely lehetővé teszi az uráli–orosz...

Az Ómagyar korpusz bekerült a HunCLARIN-ba

18 ápr 2018

Bekerült a HunCLARIN korpuszai közé az Ómagyar korpusz.   Az MTA Nyelvtudományi Intézet munkatársai a Magyar Generatív Történeti Szintaxis projektum keretében olyan annotált korpuszt hoztak létre, amely tartalmazza az összes fennmaradt ómagyar kori (896–1526) szövegemléket, és amely nyelvészetileg releváns kérdésekre tud választ szolgáltatni.  A projekt az OTKA támogatásával (NK 78074)...